دروس

آیا سگ، پاک است؟

برخی می‌پرسند: آیا سگ، از‌ جمله، سگ‌های کوچک و زینتی منازل، پاک هستند؟ این سوال سبب شد که استاد آیت الله ناظم زاده قمی، حدود

نمایش کامل »