بسمه تعالی

شب گذشته ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ فیلمی از برخورد یک خانم بی حجاب با یک روحانی جوان در رسانه های مجازی منتشر شد که هم لطمه به روحانیت زد و هم کشور را به بی قانونی متهم نمود.

با دیدن این فیلم مشمئز کننده و ملال آور لازم دانستم چند نکته را یادآور شوم:

۱ – این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکسبردای از زنان بی حجاب دارد حق ندارد ماموریت را با عمامه عملی کند. و اگر مامور نبوده حق نداشته از زن نامحرم و لو بی حجاب عکس بگیرد چون ضمن این که این کار ممنوع و جرم است، اتهام آور هم هست، بلکه تنها حق داشت به عنوان نهی از منکر به آن خانم تذکر می داد و اگر خانم قبول نمی کرد به فرموده قرآن کریم: “اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما” رد می شد و اعتنا نمی کرد.

۲ – این آقا باید توجه داشته باشد که در محیط درمانگاه لازم بود موضوع را با مدیریت درمانگاه در میان می گذاشت و خود شخصا اقدامی نمی کرد.

۳ – بر فرض به اشتباه، عکس را گرفتید لازم بود وقتی آن خانم از شما خواست عکس را پاک کنید فورا عکس را پاک می کردید و به او فقط تذکر می دادید و به مسئله پایان می دادید تا مجبور نمی شدید با گذاشتن عبا و عمامه فرار کنید و باعث وهن لباس روحانیت شوید.

۴ – بر مسئولین دادگاه ویژه روحانیت لازم است به موضوع زننده این روحانی ورود کند و با رعایت تمام جوانب قضیه، اگر طبق قوانین جرمی مرتکب شده دستور مقتضی صادر نماید، تا این ناهنجاری های غیر قابل جبران تکرار نشود.
قهراً برخوردِ تند و توهین آمیزِ آن خانم هم در محکمه صالحه قاعدتاً رسیدگی خواهد شد.

۵ – اساتید محترم و بزرگوار حوزه علمیه در کلاس درسهای سطح و خارج و تفسیر و اخلاق، به تناسب، روش امر به معروف و نهی از منکر را به شاگردان محترم خود یادآور شوند تا در انجام وظیفه شرعی و اصلاح امور، به خطا و بیراهه نروند.

۶ – از آنجایی که حجاب واجب شرعی است، از همه خواهران و دختران هموطن مسلمان و غیرمسلمان انتظار می رود حقوق همدیگر و شهروندی را رعایت کنند و طوری در جامعه ظاهر نشوند تا سبب برخوردهای ملال آور و ناراحت کننده گردد و خدای نکرده موجب بی نظمی در جامعه و سبب گرفتاری برای خود و خانواده و دیگران فراهم گردد.

و السلام علی من اتبع الهدی.

حوزه علمیه قم _ سید اصغر ناظم زاده قمی